Covid-19 vaccination

”Hvornår skal du vaccineres mod COVID-19?

Alle får tilbud om at blive
vaccineret mod COVID-19 – senest ved udgangen af juni.

For at fordele vaccinedoserne har
Sundhedsstyrelsen lavet forskellige målgrupper og en rækkefølge. Dem kan du se
her https://www.sst.dk/da/corona/Vaccination-mod-COVID-19/Maalgrupper-for-vaccination

Lige nu vaccineres gruppe 5,
der er udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører
særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19.

Langt de fleste i denne gruppe
vil ifølge Sundhedsstyrelsen have et forløb på sygehuset, og vil blive indkaldt
til vaccination via sygehuset.

Ganske få patienter tilhører
ifølge Sundhedsstyrelsen denne gruppe UDEN at have et forløb på sygehus. I
disse tilfælde er det den praktiserende læge, der vurderer, hvilke af
patienterne der tilhører denne gruppe.

Som patient eller pårørende skal du ikke gøre noget.

Vi finder vores patienter dels ud
fra vores kendskab til vores sygeste patienter, dels ud fra de registreringer
vi har omkring bl.a. medicin og diagnoser.

Du behøver ikke henvende dig til
klinikken for at gøre opmærksom på din sygdom.

Vi kontakter de få patienter
direkte for at informere om tilbuddet om vaccination.

Vi har stor forståelse for, at
mange af vores patienter er bekymrede for at få COVID-19, og ønsker, at vi
henviser dem til tidlig vaccination.

Men vi håber også på jeres
forståelse for, at vi som læger er forpligtede til at følge Sundhedsstyrelsens
udmeldinger og prioritere i henhold til deres retningslinjer.

Med venlig hilsen

Lægehuset Mariager Lægeklinik