Vedr. attester og forsikringspapirer

Af hensyn til planlægningen, er det vigtigt, at notere hvad
konsultationen skal omhandle, især specifikt ved attester og hvilken
form for attest det drejer sig om.