OBS: Ved tidsbestilling til attester se venligst “Kom godt igang”

Kørekortsattest (motorattest) 500 kr
Fritagelse for styrthjelm eller sikkerhedssele 500 kr
P-skilt til invalidebil 500 kr
Mulighedserklæring 500 kr
Sygemelding til uddannelses institution 250 kr
A-kasse attest 472 kr
Medical Certificate (medicinerklæring rejsebrug) 500 kr
Rejse afbestilling (Vi accepterer kun “FP910″ attest til forsikringer) 690 kr
Rejse vaccination eks.. vacciner, første konsultation 300 kr
Rejse vaccination eks. vacciner, efterfølgende konsultationer 200 kr
Stivkrampe vaccine ifm. rejse eks. rejsevaccinationsgebyr 80 kr
Influenza vaccination privat incl. vaccine (personer som ikke er indbefattet af sundhedsstyrrelsens anbefalinger) 250 kr
Privatkonsultation 400 kr
Privat telefonkonsultation 200 kr
Privat besøg 0-4 km 565 kr
Privat besøg 4,1-8 km 620 kr
Privat besøg 8,1-11 km 670 kr
Kilometertakst pr. km privat 3,65 kr
Henvisning til privat behandling 400 kr
Ansøgning enkelttilskud medicin 250 kr
Helbredsattest ifm. adoptionsansøgning 1500 kr
Helbredsattest ifm. skoleophold USA 1250 kr
Helbredsattest ifm. au pair ophold 750 kr
Levnedsmiddelattest 405 kr
Jordbrugsattest 500 kr
Attest ved kritisk sygdom (Mhp. forsikrings udbetaling) 625 kr
Friattest (10min), bemærk: der er tillæg på 200 kr. pr. påbegyndt 10 min. 500 kr

Der findes en række andre privat honorarer for lægeerklæring og attester. Spørg hos lægerne om disse priser, hvis den attest du har brug for ikke er nævnt ovenfor.

Honorar for attesten skal betales i forbindelse med udførelsen. Man skal selv forestå en evt. refusion hos tredjepart.

Kontakt venligst receptionen for tidsbestilling til attester. Vi beder dig have attesten ved hånden, når du bestiller tid. Navnet på attesten står øverst på forsiden. Der afsættes tid efter hvilken type attest, der er tale om. Det kan dreje sig om 10-60 minutter. Forbered dig ved at gennemlæse attesten og svar på de ting, du kan. F.eks. kan det være vigtigt at du kender datoerne for sygemeldingsperioder og skadesdato.