Profil

Mariager Lægeklinik blev grundlagt i 2005 ved sammenlægning af Per Andersens og Sven Gilbergs enkeltmandspraksis i den nuværende bygning. Samtidig startede Ulf Bromose som tredje kompagnon.

2011 overtog Rune Gilberg sin fars andel i klinikken. I 2015 blev klinikken udvidet til 4 læger, da Katrine Kirkegaard kom til.

I 2019 gik Per Elis Andersen på pension og Julie Holmriis overtog hans andel af klinikken.

Selvom lægehuset er en kompaniskabspraksis, har vi i høj grad bibeholdt princippet om at patienterne er tilknyttet en bestemt læge. Dog kan man ikke ved tidsbestilling gøre krav på at blive set af en bestemt læge, f.eks. ved akutte tilfælde, hvor lægerne skiftevis passer vagten.

I lighed med mange andre lægeklinikker, har vi ofte uddannelseslæger, da vi fungerer som uddannelsessted for læger som planlægger at blive praktiserende læger eller hospitalslæger. Uddannelseslægen arbejder tæt sammen med en ældre kollega fra lægehuset, der står som garant for, at det sundhedsfaglige arbejde er korrekt. I forbindelse med uddannelsesforløbet kan konsultationerne blive videooptaget til senere gennemgang – men kun ved accept fra patienten.

Klinikken

Der er indgang fra det nye torv og fra parkeringspladsen bag bygningen i Maren Finds Dalen. Der er handikapvenlig indgang og elevator fra begge indgange. Døren fra torvet og ind i forhallen er en elektronisk skydedør. Dørene til trappetårn både fra torvesiden og bagdøren ved parkeringspladsen samt døren på 1. sal ind til selve klinikken er elektroniske svingdøre. – Pas på første gang du ankommer – indtil du kender dørfunktionen.

Der arbejder fast 4 læger og 2 sygeplejersker, 3 behandlere med behandlerfunktion (se under personale). Herudover kan der være ansat en uddannelseslæge ½-1 år af gangen. Der er tale om en færdiguddannet læge, der efter endt turnustid vil prøve kræfter i en lægeklinik med henblik på uddannelse til speciallæge i almen medicin, en sygehuslæge eller læge, som er i gang med speciallægeuddannelsen i Almen medicin.